Ons telefoon: T (040) 2279105 Ons e-mailadres: vrienden@kempenhaeghe.nl

Aanvragen

Aanvragen

Het Kempenhaeghe Vriendenfonds kent donaties toe aan projecten binnen Kempenhaeghe. Een verzoek wordt in overweging genomen als het direct effect heeft op de kwaliteit van leven van de doelgroep. Het gaat daarbij om projecten die de doelgroep in de breedste zin van het woord prikkelen en een zetje in de rug geven. Aanvragen worden in eerste instantie getoetst aan de criteria die aansluiten bij de doelstelling van het Vriendenfonds. Vervolgens worden aanvragen door het bestuur behandeld. Het staat het bestuur vrij aanvragen te honoreren, af te wijzen of (in overleg met de potentieel begunstigde) in de wacht te zetten.

Wil je een aanvraag indienen om een donatie te krijgen voor een project of evenement? Lees dan eerst hier aan welke voorwaarden je aanvraag dient te voldoen en vul dan onderstaand formulier in.

Aanvraagformulier

Gegevens
Aanvraag
Zo ja, dit graag vermelden inclusief korte reacties:
Sluiten