Ons telefoon: T (040) 2279105 Ons e-mailadres: vrienden@kempenhaeghe.nl

Wat doen wij

Wat doen wij

Wij dragen Kempenhaeghe een warm hart toe en het is onze missie om als vrienden bij te dragen aan het verbeteren van topklinische zorg, het verrijken van het leven van de patiënten, bewoners en leerlingen. Onze projecten zijn gericht op ontwikkeling, participatie, levensverbetering alsook innovatie die bijdraagt aan zorg- en onderwijsvernieuwing. We willen graag verbinden en bieden ieder die zich verbonden voelt met Kempenhaeghe de mogelijkheid om hier een steentje aan bij te dragen door Vriend te worden en/of zelf een mooie actie te starten! Wil je weten welke mooie projecten we al mogelijk hebben gemaakt? Kijk dan eens bij onze succesverhalen!

Elke bijdrage, groot of klein, wordt enorm gewaardeerd!

Het Kempenhaeghe Vriendenfonds is het officiële fonds voor Kempenhaeghe en De Berkenschutse en is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat je je giften aan ons kunt aftrekken van je inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de geldende regels). 

ANBI-gegevens
Kempenhaeghe Vriendenfonds 
RSIN nummer: 009916799
KvK nummer: 41090654
Standaardformulier publicatieplicht ANBI Kempenhaeghe
Standaardformulier publicatieplicht ANBI Vriendenfonds

Het Kempenhaeghe Vriendenfonds heeft geen winstoogmerk. De behaalde opbrengsten komen ten goede aan de doelstelling van het Vriendenfonds. Incidentele overschotten komen direct ten goede aan de doelstelling of worden toegevoegd aan de reserves van het Vriendenfonds.

Jaarrekening
De jaarrekening van het Kempenhaeghe Vriendenfonds vind je hier.

Steun ons als...

hartsVRIEND
Draag je het ziekenhuis Kempenhaeghe een warm hart toe?
Word dan Hartsvriend!
Ja, ik word Hartsvriend!
schoolVRIEND
Draag je de leerlingen van de Berkenschutse een warm hart toe?
Word dan Schoolvriend!
Ja, ik word Schoolvriend!
huisVRIEND
Draag je de woonzorg van Kempenhaeghe een warm hart toe?
Word dan Huisvriend!
Ja, ik word Huisvriend!
bedrijfsVRIEND
Draag je als maatschappelijk betrokken ondernemer Kempenhaeghe een warm hart toe?
Word dan Bedrijfsvriend!
Ja, ik word Bedrijfsvriend!
levensVRIEND
Voel jij je verbonden met Kempenhaeghe en wil je iets waardevols doen met je nalatenschap?
Word dan Levensvriend!
Ja, ik word Levensvriend!

Een glimlach,
daar doe ik het voor.

Door Schepers

Vrijwilliger

Sluiten