Ons telefoon: T (040) 2279105 Ons e-mailadres: vrienden@kempenhaeghe.nl

- AFGESLOTEN - Samen voor een fiets voor 't Sandt. Mijn inzet, jouw bijdrage!

- AFGESLOTEN - Samen voor een fiets voor 't Sandt. Mijn inzet, jouw bijdrage!

Siebe Keus
Siebe Keus

Op 24 oktober 2021 loop ik, Siebe, de marathon van Rotterdam om geld in te zamelen voor een therapeutische fiets voor de kinderen van 'T Sandt.

't Sandt is een woongroep binnen Kempenhaeghe voor kinderen met epilepsie en een meervoudige beperking. Waar ook mijn jongste broertje Julius al enkele jaren woont.

Bewegen is voor deze kinderen die rolstoelgebonden zijn niet vanzelfsprekend. Er is behoefte aan laagdrempelig bewegen; dit kan met de therapeutische fiets; de Thera Trainer Tigo. Na een proefperiode met de fiets zijn zowel de behandelaars, ouders als kinderen enthousiast. De fiets motiveert en daagt deze kinderen uit om toch regelmatig in beweging te komen.

Mijn inzet, jouw bijdrage!

Graag zou ik, het samen met jullie, mogelijk willen maken om de therapeutische fiets aan te schaffen voor mijn broertje Julius en zijn medebewoners! Hoe mooi zou het zijn als ik door 42 km te rennen het bedrag voor deze fiets zou kunnen inzamelen?! Steun mijn actie en doneer!

Update
Het streefbedrag voor de therapeutische fiets is al binnen maar met alle extra donaties zullen nog meer wensen van de kinderen van de woongroepen in vervulling kunnen gaan!

J&S bewerkt.jpg
Sluiten