Ons telefoon: T (040) 2279105 Ons e-mailadres: vrienden@kempenhaeghe.nl

Vrienden

Vrienden

30 juli 2021 Labels: door Redactie

Vrienden
Wat is een goede vriend? Na de coronaperiode had ik een inhaalslag te maken. Veel ontmoetingen waren tijdens de coronaperiode niet door gegaan.

Hoewel ik in het weekend liever niet meer dan één afspraak met vrienden heb, was dit uitgangspunt de afgelopen periode (einde corona) niet houdbaar. Soms dacht ik daarbij met enige weemoed terug aan ‘coronatijd = geen sociale verplichtingen tijd’. Maar desalniettemin genoot ik volop van het elkaar weer zien (zonder hand, kus of knuffel). En gelijk begreep ik weer wat een ontmoeting met vrienden zo waardevol maakt. Het gesprek is snel persoonlijk van aard. Verdriet en blijdschap, overtuiging en twijfel, groot en klein; het mag er allemaal zijn. Je vertelt elkaar over je leven, ambities en problemen. En je haakt zo weer aan op alles wat je weet van de ander. Alsof je elkaar gisteren voor het laatst zag. Weet jij dat Kempenhaeghe ook vrienden heeft? Heb je wel eens ingelogd op https://www.kempenhaeghevriendenfonds.nl? Misschien leuk om eerst iets over de achtergrond te vertellen. In het verleden was Kempenhaeghe erg populair. Ze had drie vrienden: De vrienden van Kempenhaeghe, De vrienden van Berkenschutse en De vrienden van de Hans Bergerkliniek. Alle drie de vrienden hadden het beste voor met de doelgroepen waar Kempenhaeghe zich op richt. Soms kwamen daar nog nieuwe vrienden bij met prachtige namen zoals fonds Zonnestraal of fonds Levenslust. Alle vrienden zamelden geld in ten behoeve van wetenschap, het welzijn van onze patiënten, leerlingen en bewoners en het ondersteunen van Kempenhaeghe bij al haar werkzaamheden.

In 2016 besloten alle vrienden één vriendenclub te worden. Sindsdien is er veel gebeurd. Er is gewerkt aan nieuwe statuten, nieuwe bestuursleden zijn geworven en er is nagedacht over het genereren van nieuwe financiële middelen. Veel aanvragen voor financiële ondersteuning zijn gehonoreerd. Denk onder andere aan duo-fietsen, onderzoek rond neurologische leerstoornissen in samenwerking met PSV, bezoek van bewoners aan Concerti Fetti, eye tracking onderzoek, Sinterklaas- en Kerstvieringen en Kempy-knuffels. De vrienden kregen er zin in en wilden meer betekenen voor hun vriend Kempenhaeghe. Het afgelopen jaar heeft de professionalisering gestalte gekregen. Met de lancering van de website www.kempenhaeghevriendenfonds.nl zijn de ambities behoorlijk opgeschroefd. En dat merk je meteen. Nieuwe initiatieven om geld te genereren ontstaan en aanvragen vinden hun weg naar het fonds. Gevers en vragers ontmoeten elkaar. Soms komt het voor dat andere fondsen vragen om zich aan te mogen sluiten bij de vriendenclub. Ik zou zeggen, des te meer, des te beter. Als werknemers zijn wij natuurlijk ook vrienden van Kempenhaeghe. Als echte ambassadeurs zijn we trots op wat we hier met elkaar doen in de cure, care en het speciaal onderwijs. En zoals de systeemtheorie ons leert, waarderen vrienden van vrienden elkaar.

Het zou mooi zijn wanneer wij, collega’s binnen zorg en onderwijs, onze Vrienden van Kempenhaeghe kennen en helpen bij hun werkzaamheden. Zij werken geheel onbaatzuchtig voor ons. Leer hen kennen, ben ambassadeur van hen, help hen geld te genereren, attendeer anderen op de club en schroom niet om aan te kloppen wanneer je hulp nodig hebt bij een goed initiatief.

Daar zijn vrienden tenslotte voor.

Nico Geurts

Sluiten